REKONIO 2021

Treći regionalni kongres internističke onkologije

7 - 09 Maj 2021

Libri Oncologici:
Croatian Journal of Oncology,
Vol. 49 No. Supplement 2, 2021
Preuzmi
AGENDA ENG
AGENDA BHS
Rekonio-2021-Sponzori-2560x1709px

Sponzori

PLATINASTI
Roche_white-h200
Pfizer-white-h200
Novartis-white-h200
Bristol-white-h200
02852_MSD_Logo_Horizontal_TealGrey_WHITE-h200
Glosarij_WHITE-h200
ZLATNI
amicus-white-h200-new
astellas-white-h200
BRONZANI
Takeda-white-h200
servier-white-h200-larger
sanofi-white-h200-larger-1
merck-white-h200-larger
elpharm-white-h200-larger
inpharm-white-h200-larger
SREBRENI
Pliva-white-h200
UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

Sažetci predavanja i postera bit će objavljeni u suplementu časopisa Libri Oncologici te moraju biti napisani na engleskom jeziku. 

 • sažetak pisati na engleskom jeziku 
 • naslov - na engleskom jeziku - velikim slovima 
 • ime i prezime autora i koautora pisati bez titula 
 • navesti službeni naziv i adresu institucije autora i koautora na engleskom jeziku
 • numerički povezati autora i instituciju
 • koristiti font Times New Roman, veličina 12
 • prored 1,5 
 • opseg sažetka: 500- 750 riječi 
 • ključne riječi: 3 do 6 riječi ili fraza 
 • sažetci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor  
Više
UPUTE ZA PISANJE e-POSTERA
 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera. 
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt. 
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 
 • dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike. 
 • e-poster može biti na engleskom ili jezicima država regije 
 • sažetak postera koji se šalje mora biti na engleskom jeziku 
 • e-poster treba biti u .pptx (PowerPoint) formatu


Više

Sažetke i e-postere slati na adresu administration@rekog.org

Rok za slanje: 30.04.2021.g.