O Udruženju
STATUT

U izradi...

U izradi...

health-2082630
Smjernice i aktivnosti
Misija

U izradi...

Projekti

U izradi...

Sponzori

U izradi...

Struktura udruženja
prof. dr. Semir Bešlija Predsjednik udruženja
prof. dr. Lazar Popović Sekretar udruženja
Nadzorni odbor
prof. dr. Vladimir Todorović Predsjednik
prof. dr. Ivan Nikolić Član
mr. sci. dr. Anes Pašić Član
Upravni odbor
dr. sc. med. Davorin Radosavljević Predsjednik
prof. Janja Ocvirk, MD, PhD Član
prof. dr. Timur Cerić Član
doc. dr. sc. Borislav Belev Član
doc. dr. sc. med. Bojan Zarić Član
Naučni odbor
prof. dr sc. Damir Vrbanec Predsjednik